Vraag en Antwoord

“Br. Niemeyer omtrent het zuurdesem in het brood bij het Avondmaal”

"Mijn vraag is, of het artikel in het Zoeklicht wel klopt, betreffende de reactie van Br. Niemeyer op vragen omtrent het zuurdesem in het brood bij het Avondmaal."

Br. Niemeyer stelt hier o.a. over de 5 broden en de 2 vissen bij de wonderbare spijziging, dat dit gezuurd brood was. Deze broden waren inderdaad gezuurd. Dat spreekt voor zich, het was gewoon dagelijks brood. Maar deze broden hebben niets te maken met het Avondmaal. De Here sprak niet dat dit brood Zijn Lichaam was. Hij zegt: "Ik ben het ware brood dat uit de hemelen is neergedaald". En dit slaat niet op deze 5 broden.

Verder heeft hij het over de Emmaüsgangers. Hier slaat Br. Niemeyer de plank volledig mis. Deze twee Emmaüsgangers, kwamen terug vanuit Jeruzalem waar zij de Pascha hadden gevierd, het waren Joden, die op weg gingen naar huis. Op welke tijd? Zie vers 21 van Lucas 24: "de derde dag".  (goed vasthouden)

Lees Leviticus 23:4-6: "Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd.  In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het Pascha voor de Here.  En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Here, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten".

Het was dus de derde dag na het Pascha. Toen Jezus bij hen thuis een brood nam en het brak was dit ongezuurd brood. De Joden moesten zeven dagen ongezuurd brood eten. Onbegrijpelijk dat Br. Niemeyer dit niet ziet. Het verhaal uit Handelingen 27:35 slaat niet op het Avondmaal.

Conclusie:
Het brood bij het Avondmaal symboliseert het Lichaam van Jezus Christus en dat Lichaam is Rein, Heilig, Vlekkeloos, Smetteloos en Zondeloos. Daarom hoort daar geen zuurdesem (symbool van zonde) in het brood en de wijn van het Avondmaal te zitten. 

Zie ook ons artikel over het Zuurdesem, bij de rubriek van wetenswaardigheden.

 

Bijbelstudie Centrum – FAQ@bijbelstudiecentrum.nl