Wist U....

"Het Nieuwe Testament kent 5 kronen (beloningen)"


1e

De kroon des Levens. Dit is de martelaarskroon. Hij wordt tweemaal genoemd. In Jak. 1:12 en in Openb. 2:10. Zij moesten niet herroepen, maar trouw blijven tot het hen de dood als martelaar zou kosten. Afzweren betekent de kroon verliezen. Dit heeft betrekking op de martelaren in de tijd van vervolging en verdrukking.

2e
De kroon der Heerlijkheid. Dit is de kroon voor de oudsten of herders, hen gegeven door de Overste Herder, wanneer Hij zal verschijnen. Hij is niet voor hen die dienen "om vuil gewin" of "heerschappij willen voeren over het erfdeel des Heren". 1 Petrus 5:4

3e
De kroon des Roems. Dit is de kroon voor hen die zielen hebben gewonnen. Zij die door middel van ons tot Jezus gebracht zijn zullen onze kroon des Roems zijn bij Zijn komst. 1 Thess. 2:13-20 en Fil. 4:1

4e
De kroon der Rechtvaardigen. Dit is de kroon voor hen, die "Zijn verschijning hebben liefgehad". Hij zal gegeven worden op die dag, de dag van Zijn wederkomst. 2 Tim. 4:7-8

5e
De Onverderfelijke kroon. Dit is de overwinnaarskroon voor hen die "hun lichamen onder bedwang hebben". 1 Kor. 9:25-27. Die niet aan vleselijke lusten toegeven, niet afgeleid willen worden van hun werk voor de Here, door allerlei wereldse pleziertjes en genoegens en hun lichamen niet bedwelmen door verdovende middelen. "Als wij niet beschaamd willen zijn bij Zijn komst". 1 Joh. 2:28

En daarom:

· Maranatha, Here Jezus, kom haastig!
· "En de Geest en de Bruid zegge: Kom!". Openb. 22:17a
· "Ja, kom, Here Jezus"! Openb. 22:20b
· "Kom haastig, mijn Liefste, en wees gelijk een ree, of gelijk een welp der herten, op de bergen der specerijen". Hoogl. 8:14

Om zo alleen Hem te verwachten, in en door Hem te leven.
Alles te willen verlaten om bij Hem te zijn.
In Jezus blijven Die Zelf het Levende Woord is!

Hem zij de lof en de eer tot in eeuwigheid, amen!

 

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl