Wist U....

"Een islamitische visie op Europa"


Onlangs had de Franse journalist Philippe Aziz een vraaggesprek met de 25-jarige Mohammed Sabaoui, student sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd. In dit artikel de voornaamste passages uit dit gesprek. Erg verhelderend.

Vraag: Moet de opkomst van de Islam niet een zekere vrees wekken in Frankrijk en de wereld?
Antwoord: Zeker. Het islamitische rijk was ooit groter dan Rome en deed zijn invloed gelden over een groot gedeelte van de wereld, zoals onze profeet dat wenst.

 

 
Vraag: In Frankrijk is uw religie toch erkend en vertegenwoordigd? Er zijn meer dan 1.500 moskeeën.
Antwoord: Neen, want uw wetten stemmen niet overeen met die van de koran. U legt ons uw wetten op, terwijl mohammedanen alleen door de sharia geregeerd kunnen worden. We gaan ons dus inspannen om de macht te grijpen. In Roubaix b.v. waar er een islamitische meerderheid is van ongeveer 60%. Bij de gemeenteverkiezingen zullen wij onze mensen mobiliseren en de volgende burgemeester zal mohammedaan zijn. Na onderhandelingen zullen wij Roubaix tot onafhankelijke mohammedaanse enclave verklaren en de sharia opleggen aan alle inwoners.
   
Vraag: Zullen alle islamieten daarmee akkoord gaan, sommigen zijn toch vergaand geïntegreerd.
Antwoord: U onderschat de islamitische solidariteit, men blijft Arabier, zelfs als men geboren is uit een huwelijk van een Arabier en een ongelovige. Uw vraag bewijst uw naïviteit.
   
Vraag: Om terug te komen op Roubaix, wat gaat u doen met niet mohammedanen?
Antwoord: De christelijke minderheid zal de status krijgen van Dhimmis, d.w.z. zij zullen een aparte categorie vormen en hun vrijheid kunnen terugkopen door een speciale belasting. Bovendien zullen wij hen pogen te bekeren. Tienduizenden Fransen hebben dat over het hele land al gedaan, waarom zij niet? Op dit ogenblik worden er met dit doel aan de universiteit van Rijsel al geloofsgroepen opgericht, want god allah wil dat! Zij die weigeren, zullen behandeld worden zoals het hoort. Als wij de sterkste zijn is het omdat god allah dat wil, wij hebben niet de dwang van de christelijke verplichting tot bijstand en bescherming aan de weduwe, de wees, etc... Wij moeten hen integendeel verpletteren als zij door hun ongeloof een obstakel zijn.
   
Vraag: Wat u zegt is verbijsterend.
Antwoord: U vergeet uw kruistochten, uw kolonisaties, uw kerksteningen. U vergeet bovendien de enorme vruchtbaarheid van onze vrouwen, ons aantal zal u overweldigen. Financiert en voedt hen die uw meesters zullen worden. De zes miljoen Arabieren (of niet-Fransen) in Frankrijk, vormen een leger van minstens 3 miljoen soldaten van god allah. Wij overdekken het grondgebied met een dicht netwerk; zelfs uw autoriteiten erkennen 1.400 buitenwettelijke gebieden in Frankrijk.
   
Vraag: Maar waarom wacht u dan nog met handelen?
Antwoord: Onze "vreedzame" invasie op Europees niveau is nog niet ten einde. Wij willen in alle landen gelijktijdig handelen. Daar u voor ons een steeds grotere plaats inruimt, zou het dom zijn daarvan niet te profiteren. Wij zullen uw paard van Troje zijn. In naam van de Rechten van de Mens, waarin u verstrikt zit, hebt u slechts uzelf gegijzeld. Mocht u in Algerije of Saoudi-Arabië bijv. tegen mij spreken zoals ik nu tegen u, dan zou u in het beste geval minimaal onmiddellijk gearresteerd worden. U weet bij onze jongeren geen respect af te dwingen! Waarom zouden zij een Frankrijk respecteren dat voor hen capituleert? Men respecteert slechts wat men vreest. Wanneer wij de macht hebben zult u geen moslim Arabieren meer auto's in brand zien steken, winkeldiefstallen plegen, enz... Zij zullen weten dat de straf meedogenloos is: diefstal betekent amputatie. Wij zullen overwinnen.
Allahu Akbar!  

Commentaar:
Lukas 21:28  "Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt".

De geest van de antichrist is reeds in werking.
2 Tessalonicenzen 2:7  "Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is".

 

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl