Wist U....

"Enkele kenmerken van de Filadelfia Gemeente" (Openb. 3:7-13)


Het eerste grote kenmerk is de bloedgemeenschap met de Heer, of anders gezegd, weet u heel persoonlijk gereinigd en verlost te zijn door het bloed van het Lam en dat Hij daardoor ons Hem ten eigendom gekocht heeft, zodat wij nu niet meer van onszelf zijn. Hebben wij onszelf radicaal uitgeleverd aan Jezus en de bloedprijs aanvaard over ons hart en leven, zodat wij weten, dat geest, ziel en lichaam Hem toebehoren.

Het tweede kenmerk is, dat Jezus zegt in vers 8: "maar gij hebt mijn woord bewaard" en dit is een bijzonder kenmerk van deze Gemeente. Maar door de officiële kerken worden deze Bijbelgetrouwe Christenen bespot en veracht en men spreekt schouderophalend van inlegkunde. Het officiële christendom is al zover, dat vooraanstaande theologen zich zo modern verplicht achten, dan men bijvoorbeeld de schepping, de doortocht door de Schelfzee, de maagdelijke ontvangenis als een sprookje beschouwen, doordat zij verklaringen van de moderne wetenschap eerder geloven dan God, die zij heten te vereren. Maar dank God, dat ik tot dit verachtelijke groepje mag behoren, dat Gods Woord van Genesis 1 tot Openbaring 22, aanvaard als het geïnspireerde Woord van God, waar geen titel of jota van ter aarde zal vallen, want het zijn Jezus eigen woorden, die Hij dicteerde aan Zijn laatste apostel van de twaalven, Johannes, die het voor ons moest horen, zien en opschrijven, als vertegenwoordiger voor Zijn werkelijke Gemeente.

Er is nog een wonderlijk kenmerk. Jezus zegt: "en mijn naam niet verloochend". De Filadelfia gelovigen is een groep, die wel geleerd hebben niet meer op namen van mensen en van kerkorganisaties te vertrouwen en daar geen gewicht meer aan te hechten, want er is maar één naam, door welke wij behouden kunnen worden, waarvan Petrus ook getuigen moest voor het Sanhedrin. Maar vandaag leeft men nog bij godsdienstige namen, want als men zich ergens moet laten inschrijven, dan moet men de vraag beantwoorden: "Wat is uw godsdienst"? Maar als wij zeggen, ik belijd Jezus als Heer en ben een levend gelovige, dan wordt dit niet aanvaard.

Maar de Filadelfia gelovigen hebben genoegen genomen met de naam van Jezus alleen en zij kennen geen andere naam en daarmee zijn zij ook teruggekeerd tot de eerste Christenen. Zij verkondigden het evangelie van Jezus Christus en geen leer of dogma van één of andere kerkelijk instituut. Zo is het ook met de Filadelfia gemeente, die een heilig overblijfsel is in deze eindtijd, die vasthouden aan Zijn Woord en Zijn Naam niet verloochenen. Zij volharden met elkaar in de apostolische leer, hebben gebedsgemeenschap met elkaar, vieren de Avondmaalstafel, en dat alles doen zij in Zijn Naam. Daarbij verwachten zij Hem en zien biddend uit naar Zijn Komst. Zij geloven in de verlossing door het bloed, de vervulling met de Heilige Geest en de verwachting van Zijn Komst. Zij hebben drie V's.

Zij hebben een wonderbare gemeenschap als Christenen, die in het heiligdom verkeren, want drie dingen staan: de tafel der toonbroden, dat is de tafel der gemeenschap; het gouden reukwerkaltaar, waar hun gebeden opstijgen en de gouden kandelaar, het getuigenis, van het Woord van God, dat allereerst schijnt op de kandelaar zelf en dan op degenen, die zich onder dat Licht stellen. Zo zien wij weer drie dingen, de drie G's, gemeenschap, gebed en getuigenis.

 

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl