Wist U....

"Het woord HOOP"


Het woord Hoop in de Nederlandse taal betekent:

1. gunstige verwachting koesteren
2. zijn vertrouwen stellen op

In het Hebreeuws heeft het woord Hoop vijf betekenissen, te weten:

1. Jesaja 40:31 - Qachah
Is hoop die nieuwe kracht geeft
Het samenstrengelen en volhouden onder spanning
2. Klaagliederen 3:24 - Yachal
Is hoop die uithoudingsvermogen geeft
Met volharding hopen onder zware druk

3. Romeinen 4:21 - Batach
Is hoop die vertrouwen inboezemt.

Heeft betrekking op Abraham. Hij verkeerde in volle hoop (zekerheid) dat God bij machte was, hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen

Het mogen schuilen als aan de moedersborst en vertrouwen als een klein kind

4. Psalm 24:4 - Chasad    
Is hoop die toevlucht biedt
5. Psalm 119:116 - Sabar
Is hoop die ingespannen naar de belofte kijkt

 

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl