Vraag en Antwoord

“Christus aan het kruis is dat het einde der wet?”

Rom. 10:4. "Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft".

Conclusie: JA, Christus aan het kruis is het einde der wet.

Hebben wij dat geen wet?

Ja, want de liefde (Agapè) is de vervulling van de (nieuwe) wet in Christus Jezus.

Rom. 13:8. "Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld".

Rom. 13:10. "De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet".

 

Bijbelstudie Centrum – FAQ@bijbelstudiecentrum.nl