Vraag en Antwoord

“Is het onderscheid tussen Jood en heiden opgeheven?”

Ef. 2:14-15: "Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen".

Ef. 3:6: "dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie".

Rom. 10: 12: "Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen".

Conclusie: er is in Christus Jezus geen onderscheid tussen Jood en heiden.

 

Bijbelstudie Centrum – FAQ@bijbelstudiecentrum.nl