Vraag en Antwoord

“Houdt Israël nu wel of niet het land van de Palestijnen bezet?”

NEE. Is het niet opvallend dat voor 1967 (de oorlog tussen Israël en de Arabische landen) er helemaal geen serieuze beweging bestond voor een zogenaamd thuisland voor de Palestijnen.

Ja maar, zou u kunnen zeggen, dat was voordat Israël Judea en Samaria (wat men nu ten onrechte Westbank noemt) en oud Jeruzalem in handen kreeg. Maar Israël veroverde dat niet op wijlen Yasser Arafat en de Palestijnen. Zij nam het weer in bezit van koning Hoessein van Jordanië.

De waarheid is namelijk, dat Palestina niet meer is dan een verzinsel. De naam werd voor het eerst gebruikt in het jaar 70 na Christus, toen de Romeinen probeerden de Joden uit te roeien, de tempel verwoestten en zeiden, dat er geen Israël meer bestond.

Daarna beloofden ze dat dit gebied voortaan Palestina zou worden genoemd. De naam was afkomstig van de Filistijnen, die eeuwen geleden door de Joden werden verslagen. De naam kwam net zo min in zwang als Aelia Capitolina, welke men gaf voor de stand Jeruzalem.

Palestina heeft nooit bestaan, daarvoor niet en daarna niet. Het gebied werd beurtelings geregeerd door de Romeinen, de Kruisvaarders, het Turkse rijk en een poosje door de Engelse na de eerste wereldoorlog. Deze laatste besloot een deel aan het Joodse volk te geven om een eigen thuisland te stichten. Er bestaat geen Palestijnse taal en er is geen Palestijnse cultuur. Palestijnen zijn gewoon Arabieren, niet verschillend van die in Jordanië wonen, of de Syriërs, de Libanezen, de Irakezen, enz.

Vergeet niet dat de Arabieren meer dan 99% van het grondgebied van het Midden Oosten bewonen. Israël heeft minder dan 1%. Maar dat percentage is nog te veel in de ogen van de vijanden van de Joden; zij willen alles hebben en nooit iets minder.

Maar er bestaan toch heilige plaatsen van de Moslims in Jeruzalem? Neen, maar wie durft dat openlijk te zeggen? Praktisch niemand, want dat is vandaag de dag niet "politiek correct". De Al Aqsa moskee en de "Dome of the Rock" in Jeruzalem zijn geen heilige plaatsen. Die naam, de naam Jeruzalem, komt niet voor in de Koran. Maar Mekka noemt de Koran honderden keren, evenals Medina. Het is historisch bewezen dat Mohammed nooit in Jeruzalem is geweest. In de zeventiende Sura is slechts sprake van een droom van Mohammed waarin naamloos twee tempels werden gezien. Verder niets. Dat is heel anders bij de Joden, die hun afkomst kunnen aantonen vanaf de dagen van Abraham.

Maar wat zien we? Joden die een bezoek brengen aan de plek waar de tempel van Salomo heeft gestaan, worden met stenen bestookt en met geweld opzij verdrongen. Is dat "politiek correct"?

Zal er geen rust komen in het Midden Oosten? Er is straks een mens in staat zijn om het geweld te stoppen en zelfs vrede te brengen tussen de  Joden en haar vijanden. Echter deze vrede zal een valse vrede zijn en zal gebracht worden door de zoon van satan, de antichrist. Maar dat alles mag ons niet weerhouden, om vandaag te beginnen met de waarheid te vertellen. De Joden hebben een geboorterecht op dit gebied (wat vele malen groter is dan wat ze nu in hun bezit hebben) sinds 5000 jaar, en dat kan worden bewezen door historische en archeologische feiten.

Dus op de vraag of Israël gebied van Palestijnen bezet houdt is pertinent neen! De Arabische wereld houdt een groot deel van Israël bezet. Komt er ooit vrede? Ja, wanneer de Koning van Israël weer keert. Wanneer Israël in haar benauwdheid (Grote Verdrukking) straks zal gaan roepen: "Gezegend is Hij, die komt in de Naam des Heeren". Dan zal Hij, Jezus Christus met Zijn Gemeente komen om al de vijanden van Israël te verslaan en wordt Israël de eerste wedergeboren Natie op deze aarde.

 

Bijbelstudie Centrum – FAQ@bijbelstudiecentrum.nl