Vraag en Antwoord

“Bestaan er engelen in het Oude Testament?”

JA,

Engelen die dienende wezens zijn.
Zo ontving Israël de wet door engelen. (Gal. 3:19 en Hand. 7:53)
Wij kennen b.v. de Troonengel Gabriël en de aardsengel Michaël.
Satan was een troonengel, een gezalfde, overdekkende cherub. (Ez. 28:14 en Jes. 14:12-15)

Er wordt in Judas 6-7 en in 2 Petr. 2:4-10 gesproken over engelen die hun oorsprong verlieten en onder eeuwige banden van duisternis bewaard worden tot het oordeel. Dit was de vermenging van de dochters der mensen met de zonen Gods, waaruit de reuzen ontstonden.

Dit alles geschiede in de dagen van Noach.
Deze gevallen engelen zitten nu geketend in de Tartarus.

 

Bijbelstudie Centrum – FAQ@bijbelstudiecentrum.nl