Studies

Bijbelstudie Centrum

2 petrus 1:19

Studies

Alle studies worden door het Bijbelstudie Centrum gegeven en zijn vanuit de NBG-vertaling (1951) opgezet.

 

 

De Geschiedenis van de Kerk (gemeente)

 

Overige studies

 

 

 

 

 

Jezus de Christus der Schriften

Jezus gaf zich volkomen

 

Mirre, Wierook en Goud

 

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten

Onze priesterdienst en onze geestelijke offers

OPENBARING 1 VERS 1-3

 

Prediking Goede Vrijdag

Prediking Kies nu wie u dienen wil

Prediking Pasen

Psalm 91

Psalm 107

 

Sabbath

 

Ure der verzoeking

 

Vreemdelingen en bijwoners

Vrouw zijn in de Gemeente

 

Wachter, wat is er van de nacht

Wat is opnieuw geboren worden

 

Zal Jezus nog het geloof vinden

Zoals het was in de dagen van Noach

Zuurdesem

MARANATHA, JEZUS KOMT!!!